nhân viên kinh doanh

Hướng dẫn bán hàng: Hãy bắt chước khách hàng, rất hiệu quả đấy

Rất có thể, một phần lý do tại sao phương pháp quan sát và bắt chước ấy phát huy tác dụng không phải bởi nó đã làm cho cuộc

Làm thế nào để kinh doanh hiệu quả qua Twitter? Cùng xem hướng dẫn nhé

Hãy giao cho một nhân viên hiểu biết về mạng xã hội để quản lý tài khoản Twitter. Người này có trách nhiệm trả lời khách hàng, cập nhật