mạng xã hội Twitter

Làm thế nào để kinh doanh hiệu quả qua Twitter? Cùng xem hướng dẫn nhé

Hãy giao cho một nhân viên hiểu biết về mạng xã hội để quản lý tài khoản Twitter. Người này có trách nhiệm trả lời khách hàng, cập nhật