cách tìm kiếm khách hàng hiệu quả

Những cách tìm kiếm khách hàng hiệu quả nhất mà bạn nên biết

Tìm kiếm trên báo chí, các kênh thông tin để biết được các sự kiện mà bạn nghĩ có thể khách hàng tiềm năng của bạn cũng đến đó,