cách tìm kiếm khách hàng

Bí quyết tìm kiếm khách hàng hiệu quả dành cho người mới

Thử liên hệ với những người bạn đã gặp mặt để xem họ có thể là những khách hàng tiềm năng hay không. Nếu họ nói, hiện tại họ

Tư vấn cách thiết lập quy trình bán hàng thành công

Khách hàng hầu như bao giờ cũng đưa ra những ý kiến phản đối trong quá trình giới thiệu hay khi đề nghị đặt mua hàng, sự chống đối

Những cách tìm kiếm khách hàng hiệu quả nhất mà bạn nên biết

Tìm kiếm trên báo chí, các kênh thông tin để biết được các sự kiện mà bạn nghĩ có thể khách hàng tiềm năng của bạn cũng đến đó,