cách giới thiệu sản phẩm của nhân viên bán hàng

Những kinh nghiệm tìm kiếm khách hàng nên biết năm 2017

Nhân viên bán hàng cũng nên có cách xử lý thông minh khi tiếp xúc qua điện thoại, chẳng hạn như khi được đưa ra một câu hỏi thú