cách đăng bài bán hàng trên Zalo

Cùng nhau xem những kinh nghiệm hay về kinh doanh bán hàng trên Zalo

Sử dụng triệt để tính năng QR code, vì khách hàng đều ngại đi xa, những tính năng tìm quanh đây của Zalo khiến họ có thể tìm được