bí quyết tìm kiếm khách hàng hiệu quả là gì

Bí quyết tìm kiếm khách hàng hiệu quả dành cho người mới

Thử liên hệ với những người bạn đã gặp mặt để xem họ có thể là những khách hàng tiềm năng hay không. Nếu họ nói, hiện tại họ