bí quyết để bán hàng thành công là gì

Kinh nghiệm gì có thể giúp bạn trở thành người bán hàng xuất sắc?

Hãy cho khách hàng biết bạn quan tâm tới việc thoả mãn nhu cầu của họ: Nếu bạn không có một ý tưởng dù nhỏ nào về cái làm